Chung tay thay đổi tương lai

Đăng ký Tư vấn miễn phí

Đào tạo nghề và hỗ trợ kết nối việc làm cho người trẻ khiếm khuyết khả năng trí tuệ ở Việt Nam

Đào tạo nghề

Các kĩ năng thực tiễn cho thanh niên khiếm khuyết khả năng trí tuệ
Tìm hiểu thêm

Thiết lập việc làm và Huấn luyện

Chúng tôi tìm kiếm các doanh nghiệp địa phương cùng hợp tác để người học việc được thực hành kỹ năng việc làm trong môi trường lao động thực tế.môi trường lao động. Liên hệ chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Liên hệ

Cộng đồng

Hãy cùng chung tay hỗ trợ nhau. Chúng tôi đang xây dựng mạng lưới xã hội tương hỗ cho các gia đình và người học việc. Xin liên hệ để tìm hiểu thêm.
Liên hệ

là gì?

là một doanh nghiệp xã hội cung cấp đào tạo nghề và hỗ trợ thiết lập công việc cho các cá nhân có khuyết tật ở Việt Nam. Chúng tôi cộng tác với các tập huấn viên, người học việc, các gia đình và doanh nghiệp địa phương có cam kết mang đến lòng tự trọng cho người gặp các khiếm khuyết bẩm sinh.

trong tiếng Latinh có nghĩa là “hình ảnh”. IMAGO tượng trưng cho ý tưởng rằng mỗi con người đều được sinh ra trong hình hài của đấng tạo hóa và được trao cho giá trị và mục đích nội tại.

là “hoạt động tạo ra năng suất”. Công việc tạo ra mục đích, lòng tự trọng và một nhân tính trong cộng đồng.


Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi

Michelle Beard
Michelle Beard

Giám đốc

Van Le
Van Le

Cán Bộ Đào Tạo Nghề

Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Nhung

Cán Bộ Đào Tạo Nghề

Morgan Newcomb
Morgan Newcomb

Cố vấn về giáo dục đặc biệt

Michael Beard
Michael Beard

Hỗ trợ chương trình

Julie Schumacher
Julie Schumacher

Quan hệ đối ngoại kinh doanh

Jason Weimer
Jason Weimer

Hỗ trợ kĩ thuật

Imago Work Article

10 Bước để hướng đến một nơi làm việc cởi mở

Đọc bài viết      English PDF

Imago Work

Đơn Đăng Ký Nhập Học

Đơn Đăng Ký Nhập Học PDF
Imago Work

Lịch học năm 2020-2021

Lịch học năm PDF

Chúng tôi cần doanh nghiệp của bạn

xây dựng một mạng lưới các doanh nghiệp địa phương sẵn lòng nhận các học viên làm thực tập sinh và nhân viên. Liên hệ chúng tôi để tìm hiểu thêm.


Imago Work Dignity

Imago Work Dignity

Imago Work Dignity


Xin cảm ơn bạn vì đã hỗ trợ IMAGO

là doanh nghiệp xã hội cung cấp đào tạo nghề và hỗ trợ thiết lập việc làm cho người trẻ gặp có khuyết tật bẩm sinh ở Việt Nam