Về IMAGO WORK

Imago Work Mission
Sứ mệnh
Chúng tôi làm gì

Chúng tôi mang đến tự trọng và tự lập cho thanh niên có khác biệt trí tuệ thông qua đào tạo kỹ năng sống, xã hội, nghề và hỗ trợ tìm việc.

Imago Work Vision
Tầm nhìn
Mục đích của chúng tôi

Chúng tôi muốn khởi động phong trào doanh nghiệp hòa nhập nơi người có khác biệt trí tuệ có thể dùng tài năng và khả năng của mình để làm việc và thay đổi cộng đồng.

Imago Work Values
Giá trị
Chúng tôi tin

Chúng tôi tin rằng lao động mang đến tự trọng. Chúng tôi tin rằng công việc tạo nên sự tự lập. Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân đều đặc biệt và có mục đích sống. Chúng tôi tin rằng chúng ta đều có thể tăng trưởng. Chúng tôi tin rằng tinh thần nhóm giúp chúng ta phát triển.


Giới thiệu nhân sự

LÊ THỊ BÍCH VÂN
LÊ THỊ BÍCH VÂN
Đào tạo viên trưởng
NGUYỄN THỊ NHUNG
NGUYỄN THỊ NHUNG
Cán Bộ Đào Tạo
NGUYỄN TUẤN ANH
NGUYỄN TUẤN ANH
Trợ lý đào tạo
MORGAN NEWCOMB
MORGAN NEWCOMB
Cố vấn giáo dục đặc biệt
Michelle Beard
MICHELLE BEARD
Giám đốc
Michael Beard
MICHAEL BEARD
Hỗ trợ chương trình
Julie Schumacher
JULIE SCHUMACHER
Quan hệ đối ngoại kinh doanh
Jason Weimer
JASON WEIMER
Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ

Địa chỉ:
Tầng 3 (trên Simple Coffee)
Số 87 ngõ 50/59, Đặng Thai Mai, Quảng An
Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam 10000

Nhấn để xem chỉ dẫn của Google Maps

Liên hệ:
Điện thoại: +84 70-273-6437
EMAIL: office(a)imagowork.com
FACEBOOK: facebook.com/imagowork

Hẹn tư vấn miễn phí